“การบริการที่ดี คืองานของเรา”


เราก่อตั้งบริษัทมา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพการให้บริการเป็นหลัก
เพื่อระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจของคุณ
02-731-5769-71
info@bmstechnology.co.th
support@bmstechnology.co.th
bmstech@truemail.co.th
Home | Vision | Product | Brand | Clients | Service | Contact us
copyright 2013 BMS Technology. All right reserved