BMS Technology มีบริการที่เรียกว่า B-Service ซึ่งมุ่งเน้น การบริหารจัดการด้าน IT แบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์
การบริการของเรา คือการนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทำงานในธุรกิจ รวมถึงพัฒนาบุคลากร ในองค์กรของคุณให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพที่แม่นยำในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับธุรกิจ และองค์กรของคุณ
คุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พบปัญหาทางด้าน IT อีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้การขยายตัวของธุรกิจของคุณ จะดำเนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

 

B-Service
บริการ B-Service ท่านจะได้รับบริการดังนี้

1.1 Onsite Service
ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ,ซอฟแวร์ และ Antivirus ที่ติดตั้งให้พร้อมใช้งานได้เสมอ การบริการเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ ทุกสัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงว่าจะให้เข้าสัปดาห์ละกี่วัน) เวลาที่เข้าไปปฏิบัติงาน คือ 10.00 17.00 น.

1.2 Remote Service
หากมีปัญหาด่วน เรามีเจ้าหน้าที่ประจำที่ Office ท่านสามารถใช้บริการการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
(Hot Line : 081-668-6136)หรือ Remoteให้ทุกวัน ตามเวลาทำการ คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

1.3 Operation Service
บริการให้คำปรึกษาในด้านการจัดหา ติดตั้ง ทั้งฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงแผนกคอมพิวเตอร์
ให้มีประสิทธิภาพตามที่ลูกค้าต้องการ (ยกเว้นการเขียนโปรแกรม)

1.4 PC Laundry Service
บริการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุก 6 เดือน

1.5 Helpdesk Report Service
ทำรายงานสรุปการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทุกสัปดาห์ที่เข้ามาปฏิบัติงาน และ รายงานสรุปการทำงานประจำเดือน

1.6 Software Licence Report Service
ทำรายงานสรุป Software ลิขสิทธ์

Home | Vision | Product | Brand | Clients | Service | Contact us
copyright 2013 BMS Technology. All right reserved