1. จัดจำหน่ายเครื่อง File Server, Workstation, PC, Notebook, Printer, Scanner, Projector
2. ผลิตภัณฑ์ด้าน Network
3. ผลิตภัณฑ์ด้าน Security ทั้ง Hardware และ Software

4. จัดจำหน่ายด้าน Software ลิขสิทธ์
5. Storage
6. PC & Notebook Access
7. UPS
02-731-5769-71
info@bmstechnology.co.th
support@bmstechnology.co.th
bmstech@truemail.co.th
Home | Vision | Product | Brand | Clients | Service | Contact us
copyright 2013 BMS Technology. All right reserved