1. บริษัท มาร์ซัน จำกัด
2. บริษัท นัลโก (ประเทศไทย)
3. บริษัท สิมิลาร์ จำกัด
4. บริษัท อีมิแนนท์แอร์ (ประเทศไทย)
5. ศิลาวดี พูล สปา แอนด์ รีสอร์ท
6. บริษัท เค.ที. ดีสเพลย์ จำกัด

7. บริษัท แม็คเกลเลน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8. บริษัท บายนาว จำกัด
9. สภาการเหมืองแร่
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์อีสต์ โอเอ
11. บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
12. บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง
13. บริษัท ไทยโคลอน
14. บริษัท พาราวิจัย จำกัด
15. บริษัท ไทยมาร์โซล จำกัด
16. บริษัท ไทยโคลอน
17. บริษัท พีโอเอ็นเอ็น โลจิสติกส์ จำกัด
18. บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
19. บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ จำกัด
20. บริษัท สยามบริการการบิน จำกัด
21. บริษัท สยามวู๊ดแลนด์ จำกัด
22. บริษัท ที ซี แอล โบรคเกอร์ แอนด์ เอเยนซี่ จำกัด
23. บริษัท ศูนย์หัวใจกรุงเทพ จำกัด
02-731-5769-71
info@bmstechnology.co.th
support@bmstechnology.co.th
bmstech@truemail.co.th
Home | Vision | Product | Brand | Clients | Service | Contact us
copyright 2013 BMS Technology. All right reserved